Uzraktas online dating

Pastaba: naudodami meniu OPTION (PARINKTIS) galite reguliuoti maitinimo indikatoriii.SKYSTgjy KRISTALy TELEVIZORiy MODELIAI : 19/22LS4D POWER (maitinimo^ INPUT (jvesties) meniu OK (patvirtinimo) IE (garso) PROGRAMME (programuj □ 000Q00Q 6/1 INPUT MENU OK® 4 VOL ► PR ■ Nuotolinio valdymo jutiklis Jjungimo / budejimo indikatorius ■ kai jjungtas parengties rezimas, sviecia raudona spalva. 6 INFORMACIJA UZPAKALINAJE PLOKSTAJE ■ Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jusi J televizoriaus.Owner's Manual ^MH^^ L0 Instrukcijos vartotojui O m Elementai Nuotolinio valdymo pultas Maitinimo kabelis Apsauginis dangtelis (isskyrus! Sluoste ekranui valyti Ekranq valykite sluoste Jeigu ant monitoriaus isores butij deme ar pirsty atspaudas, nespausdami nuvalykite sutepta. valymo skudureliu gaminio isorei Valydami siurksciai nebraukite.

Stovo korpuso dalis pritvirtinkite prie televizoriaus dangcio pagrindo.1 - verzle (pridedama kaip sudedamosios gaminio dalys) O PERSPEJIMAS ► Kad televizorius neparvirstij, jj pagal instrukcijas patikimai pritvirtinkite prie horizontalaus pavirsiaus ar sienos.Nevartykite, nekratykite ir nesiubuokite prietaiso - galite susizeisti.(Jei nepriverzete iki galo, po gaminio jstatymo gaminys gali pakrypti j priekj.) Jei verzdami varzta.naudosite didele jega., varztas gali nukrypti nuo verzimui isdildytij jpjovij.

Search for uzraktas online dating:

uzraktas online dating-76

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “uzraktas online dating”